RCP i kontrola dostępu

Dostarczamy rejestratory czasu pracy i kontrolery dostępu, jak również wdrażamy całe systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu na różnych obiektach.

Kodeks Pracy narzuca pracodawcy obowiązek dokumentowania czasu przepracowanego przez zatrudnionych pracowników. Wprowadzenie nowej i nowoczesnej technologii da Państwu możliwość tworzenia dokumentacji zgodnej z wymogami Kodeksu Pracy.

Podstawowe funkcje systemu:

 • rejestracja wejść / wyjść przy pomocy czytników kart identyfikacyjnych
 • wyliczanie czasu pracy na podstawie zarejestrowanych wejść/wyjść
 • sumaryczne zestawienie wyliczonych wartości dla pracowników, wydziałów, zakładu
 • możliwość edycji informacji o wejściach/wyjściach
 • zestawienie osób:
  • wchodzących / wychodzących
  • spóźnionych
 • możliwość współpracy z systemami Kadry-Płace
 • archiwizacja danych z poziomu programu
 • ograniczenie dostępu do wydzielonych pomieszczeń-obiektów