Centralny Rejestr umów

Centralny Rejestr Umów pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji o umowach, aneksach oraz korespondencji.
Aplikacja wyszukuje dane i dokumenty według różnych kryteriów, informuje o przychodach i rozchodach z umów w stosunku miesięcznym, wyszukuje dane i dokumenty według różnych kryteriów, umożliwia kontrolę nad dostępem do dokumentów. Dzięki wbudowanemu modułowi PDF, program przechowuje w postaci elektronicznej skany oraz umożliwia korzystanie z szablonów.

 

Rejestr przepustek

Rejestr Przepustek służy do prowadzenia ewidencji przepustek wydawanych na portierni osobom wchodzącym na teren zakładu. W programie zapisywane są wszystkie kluczowe informacje dotyczące wizyty.

 

Elektroniczna Księga Ewidencji Broni i Amunicji

 

 

ESET – rozwiązania antywirusowe

Jesteśmy wieloletnim certyfikowanym partnerem firmy ESET.

 

W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży

info@zetgie.com.pl
tel. 68 45 12 592