Centralny Rejestr umów

Centralny Rejestr Umów pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji o umowach, aneksach oraz korespondencji.
Aplikacja wyszukuje dane i dokumenty według różnych kryteriów, informuje o przychodach i rozchodach z umów w stosunku miesięcznym, wyszukuje dane i dokumenty według różnych kryteriów, umożliwia kontrolę nad dostępem do dokumentów. Dzięki wbudowanemu modułowi PDF, program przechowuje w postaci elektronicznej skany oraz umożliwia korzystanie z szablonów.

 

Rejestr przepustek

Rejestr Przepustek służy do prowadzenia ewidencji przepustek wydawanych na portierni osobom wchodzącym na teren zakładu. W programie zapisywane są wszystkie kluczowe informacje dotyczące wizyty.

 


Elektroniczna Księga Ewidencji Broni i Amunicji

Program Ewidencji Broni i Amunicji umożliwia elektroniczne prowadzenie ewidencyjnej księgi broni i amunicji, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 2019 r. Jest przeznaczony dla sklepów z bronią i amunicją, umożliwiając zapis wszystkich informacji z papierowej księgi. Program jest wielostanowiskowy, co pozwala na równoczesne korzystanie przez kilka osób. Ewidencja jest prowadzona w kartotekach według kalibru i rodzaju amunicji oraz kategorii i kalibru broni.

 

ESET – rozwiązania antywirusowe

Jesteśmy wieloletnim certyfikowanym partnerem firmy ESET.

 

W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży
info@zetgie.com.pl
tel. 68 45 12 592