Elektroniczna Księga Ewidencji Broni i Amunicji

Program  umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej księgi ewidencyjnej  broni i amunicji  zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (Dz.U. 2019 Poz. 2235)

Program przeznaczony jest dla sklepu prowadzącego sprzedaż broni i amunicji.  Pozwala on  zapisywać wszystkie informacje jakie były w papierowej wersji księgi ewidencji broni i amunicji.

Program jest wielostanowiskowy co oznacza, że jednocześnie może korzystać z księgi więcej niż jedna osoba.

Ewidencja jest prowadzona w formie kartotek. Dla amunicji są to kartoteki według kalibru i rodzaju amunicji a dla broni według kategorii, podkategorii, kalibru i rodzaju.

Cena: 1599 PLN netto

W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży

soft@zetozg.pl
tel. 68 45 12 592